Vergoeding steunzolen

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoed? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl

Aanvraagprocedure steunzolen

Steunzolen vallen niet onder de basis zorgverzekering maar onder de aanvullende verzekering. Wij zijn aangesloten bij de N.V.O.S. en S.E.M.H. waardoor steunzolen uit het aanvullende pakket geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoed? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl

Bergshoeff maatschoenmakers kan voor elke zorgverzekeraar (semi-) orthopedische schoenen, orthopedische aanpassing aan confectie schoen en steunzolen leveren. Wij zijn een erkende zorgverlener.

(Semi-) orthopedische schoenen, de orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC), verbandschoenen en steunzolen worden in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar, mits de aanvraagprocedure goed is uitgevoerd. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden om misverstanden te voorkomen en om te zien voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Eigen Risico
Iedereen in Nederland heeft te maken met het eigen risico wanneer men aanspraak maakt op vergoedingen uit de basisverzekering. Voorbeelden zijn medicijnen en bezoek aan het ziekenhuis. Ook bij het aanschaffen van orthopedische hulpmiddelen is het eigen risico van toepassing. Het eigen risico wordt dus in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar.

Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico.

Aangesloten
Bergshoeff maatschoenmakers zijn lid van de S.E.M.H. (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) en de N.V.O.S. (Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici). Dit houdt in dat wij contracten hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Hierdoor krijgt u de voorzieningen deels of geheel vergoed. Zie uw eigen polisvoorwaarden.

Logo_SEMH_erkend_WEB_KLEUR