Klachtenprocedure

NVOSWBPK

NVOS Orthobanda

Of U kunt uw klacht voorleggen aan NVOS Orthobanda dit klachtenformulier downloaden op www.nvos-orthobanda.nl of 035-5880495 bellen. Of u vraagt uw orthopedisch schoenmaker om een formulier. Dat kunt u dan opsturen naar de Klachtencommissie orthopedische en medische hulpmiddelen, postbus 120, 3760 AC te Soest.

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

zorg-sitenieuwsblokje
nieuws-logo-klachtenloketzorg

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Bergshoeff maatschoenmakers probeert zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.degeschillencommissiezorg.nl