Vergoeding orthopedische voorziening

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoed? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl

Aanvraagprocedure
orthopedische aanpassing aan confectie schoen (OVAC)

Uw medische verklaring wordt samen met een prijsopgave aan uw zorgverzekeraar opgestuurd voor aanvraag van het te maken product. In principe zal pas worden gestart met het produceren van het product als wij de toestemming van uw verzekeraar hebben ontvangen (uw recept is geen machtiging). Als wij de toestemming hebben ontvangen zal de tijd tot aflevering 1 week bedragen. Wij declareren de OVAC bij uw zorgverzekeraar. Daar hoeft u zelf verder niets voor te doen.

Wilt u weten wat uw zorgverzekeraar vergoed? Kijk dan op www.zorgwijzer.nl

Bergshoeff maatschoenmakers kan voor elke zorgverzekeraar (semi-) orthopedische schoenen, orthopedische aanpassing aan confectie schoen en steunzolen leveren. Wij zijn een erkende zorgverlener.

(Semi-) orthopedische schoenen, de orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC), verbandschoenen en steunzolen worden in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar, mits de aanvraagprocedure goed is uitgevoerd. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden om misverstanden te voorkomen en om te zien voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Aangesloten
Bergshoeff maatschoenmakers zijn lid van de S.E.M.H. (Stichting Erkenningsregeling voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) en de N.V.O.S. (Nederlandse Vereniging van Orthopedisch Schoentechnici). Dit houdt in dat wij contracten hebben met alle Nederlandse zorgverzekeraars. Hierdoor krijgt u de voorzieningen deels of geheel vergoed. Zie uw eigen polisvoorwaarden.

Logo_SEMH_erkend_WEB_KLEUR