Vergoeding

Aanvraagprocedure
(semi-) orthopedische schoenen

Uw medische verklaring wordt samen met een prijsopgave aan uw zorgverzekeraar opgestuurd voor aanvraag van het te maken product.
In principe zal pas worden gestart met het produceren van het product als wij de toestemming van uw verzekeraar hebben ontvangen (uw recept is geen machtiging).
Als wij de toestemming hebben ontvangen zal de tijd tot aflevering variëren van 6 tot 8 weken. Wij declareren de (semi-) orthopedische schoenen bij uw zorgverzekeraar. Daar hoeft u zelf verder niets voor te doen.

Wel dient U een wettelijk verplichte eigen bijdrage te betalen voor de (semi-) orthopedische schoenen. Voor het jaar 2018 is dat € 138,00 en jonger dan 16 jaar is het bedrag € 69,00

Bergshoeff maatschoenmakers kan voor elke zorgverzekeraar (semi-) orthopedische schoenen, orthopedische aanpassing aan confectie schoen en steunzolen leveren. Wij zijn een erkende zorgverlener.

(Semi-) orthopedische schoenen, de orthopedische aanpassing aan confectieschoenen (OVAC), verbandschoenen en steunzolen worden in de meeste gevallen geheel of voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar, mits de aanvraagprocedure goed is uitgevoerd. Raadpleeg ook uw polisvoorwaarden om misverstanden te voorkomen en om te zien voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.

Get Your Quote or Call: (0080) 888 -666-453

Pellentesque habitant morbi tristique senectus.